Mobilanpassad ordlista

En mobilanpassad Gutnisk–svensk ordlista är under utveckling, läs mer nedan.

Gutamålsgillets App för iOS och Android

Gutamålets app med Gutnisk–svensk ordlista ska ersättas.
Apple har börjat markera alla appar som har 32-bit kod, i dag vill man ha 64-bit i stället. Troligen har det ingen rent praktisk betydelse för användare, men den här varningsrutan skapar förstås oro hos folk. Dessutom har vi flera rapporter om att appen slutat fungera på iOS.

Långt före att dessa meddelanden och rapporter om appen hade Gutamålsgillet tänkt avveckla den och i stället erbjuda alla med “slundläur” (smartphone) en snarlik anpassning av ordlistan som ligger ute på vår “gangard” (webbplats).
Anledningen till att vi beslutat att gå ifrån appen, är att vi har byggt om ordlistan så mycket att appen inte fungerar längre utan stora förändringar.

Vi är ett tiotal personer som arbetar med förbättringar av ordlistan. Idag krävs att vi ständigt exporterar den senaste versionen av databasen till appen. Dessutom måste appen uppdateras av användaren. Det här kan inte göras så ofta som vore önskvärt.
Besökare som söker i ordlistan på vår hemsida har ju alltid direkt tillgång till den ständigt uppdaterade databasen. Med en anpassning för mobilvisning skulle vi konstant kunna erbjuda senaste nytt även via andra media än dator.
Vår programutvecklare Klas Hult har sedan en tid påbörjat skapandet av en ny visning av ordlistan för mobiltelefoner.

Det återstår ännu en tid innan den nya mobilanpassade versionen av vår hemsida är klar. Men då kan den som vill få en ikon att lägga in i sin “slundläur” från vilken man kan klicka sig direkt fram till den senaste versionen av ordlistan.

När allt är klart att byta, berättar vi det här och på andra ställen.

Gutamålsgillet
via Bosse Carlgren, sammankallande i GSON-gruppen
(GSON = Gutnisk-Svensk Ordlista på Nätet)