Fäi-Jakåpräise – resultat genom åren

Vinnande författare och bidrag.

2021

Första pris
Mats Ahlby: Dei var ei juli måne tjugehundretjugo
Nutidskildring och ett tidsdokument på gutamål. En berättelse som med enkla men geniala grepp får med olika aspekter på pandemin; rädslan och oron för smittan, restriktioner, isoleringen särskilt för äldre och distansundervisning för ungdomar. Och till och med det ökande antalet Epa-traktorer. En fin skildring av vänskap mellan generationer om hur tonåringen Per besöker (med avstånd) sin farfar på äldreboendet, och hur de kan hålla kontakten genom digital teknik. Författaren skildrar sin gotländska samtid på gutamål, det måste läggas upp på tröinkeiken!

Andra pris
Kjell Thomsson: Soknis Smidå
Ode till en yrkeskategori, smeden, där författaren visar på både hantverkets mödor och dess betydelse för byns invånare. Hur det låter av slammer och luktar av olja i smedjan. Hur alla kommer för att de behöver hans hjälp med allt från trasig motorcrosscykel till kärvande tröskverk.
Författaren lyckas att på ganska få versrader gestalta det tempofyllda arbetet i smedjan så att vi kan känna det. Stämningen och harmonin i texter kommer väl fram, och så sant som omkvädet säger, Sokn äutn smidå, ingu soken jär!

Tredje pris
Claes-Göran Häglund: Jakup Hallbjänne
Det har inte varit vanligt att förlägga berättelser på gutamål till medeltiden, men denna utspelas då, närmare bestämt på försommaren 1218.
Det skulle kunna vara Jakob Hallbjännes dagboksanteckningar från ett händelserikt gästabud någonstans mellan Burs och När. På vägen passerar de Roma kloster, ett gästgiveri och hälsar på andra bekanta, och det är tur att han har sin källing med ”sum int jär u kast pa seide”. Författaren har på ett humoristiskt och roligt sätt lyckats få medeltidsfärg i sin gutamålstext. Men vad ”Dai nam bistro pit, davai” betyder kunde inte juryn lista ut…

Hedersomnämnanden
Roland Olsson: Sven Nilssn u Bysn ei skogen
Sedelärande skröna om alkoholens fördärv, runt 1887, och om olyckliga flickor som födde ”oäkta” barn. Det handlar om en Sven Nilsson som haft tur i affärer och firar med sedvanligt alkoholintag. Men är det Bysen som varnar honom för att det kommer att sluta illa om han fortsätter med sitt drickande eller är det bara hans eget dåliga samvete? Sven går i alla fall nästa dag raka vägen till nykterhetslogen och ber om medlemskap.

2020

Delat första pris
Ing-Marie Tellström: Gamm’ Kattu jär död
Beskriver sorgen över den gamla katten som har dött av ålderdom. En saknad vilken alla som har haft ett kärt husdjur kan känna igen sig i. Omkvädet ger tyngd åt dikten – det blir som en minnesruna över Gamm’ Kattu som inte ”bara” var en katt. Enkelt men fint språk.

Delat första pris
Peder Jakobsson: Pa den teidn, da va int någ’ falit
Är det farligare idag eller är vi kanske överbeskyddade? Författaren beskriver sin äventyrliga och ibland farofyllda uppväxt på en gård på landet. Det är 1950-60-tal och han menar att det var genom ”den hårda skolan” som han har lärt sig allra mest. Personlig berättelse med bra gutamål.

Andra pris
Ola Mehlqvist: Fysst’ gangen sårken raist ́ ainsummen
Pojkens första tågresa som tar oss tillbaka till 1940-talets Gotland. Där kriget är närvarande, militärer kliver av och på med sina bössor. Beskrivningen av tågpersonalen och stationer ger tidsfärg åt berättelsen, och Tuloasken är en snygg detalj. Författaren är inspirerad av Odyssén och hexametern flyter fint mellan Visby och Hellvi.

Hedersomnämnanden
Roland Olsson: Kan däu skaff’ någle tåskbåddar?
Frågan är hur många som tycker att ”tåskbådd” (torskhuvud) är en delikatess? De flesta föredrar nog flatkaku (pizza) men Hugo Hallå minns sina gourmetmiddagar med saknad. Humoristiskt om gotländska mattraditioner med roliga ordvitsar.

2019

Första pris
Ingvar Hansson: Kansk’ va bättar förr, ja atminstn klimate
Beskrivning av olika göromål ”förr i tiden”, vilka följde och växlade med årstiderna. Då man inte fick ”musarmar eller gamnackar” av att hacka betor, även om det var hårt arbete. Belyser samtidigt högaktuella ämnen – dagens miljöhot och stressiga leverne. Förnuftiga rim och många bra gutamålsord.

Andra pris
Vera Sollerman: Bräudnäbben
Bröllopbestyr sett från barnets perspektiv. Den lilla flickan har fått en ny fin klänning, men hennes brudnäbbsdag får ett nesligt slut. Söt historia med bra språk som kanske kan vara självupplevd?

Tredje pris
Ing-Marie Larsson: En summardag
Man kan se framför sig hur hen pustar ut på förstutrappan, struntar i gräsklippningen och istället tar sig tid att studera en fågel. En närvarande betraktelse med fint rim.

Hedersomnämnanden
Ingvar Ronström: Ett gammalt mjölkbord
Bra idé att lyfta fram mjölkbordets betydelse som samlingsplats för ungdomen förr. Konstaterar att det gjordes jävelskap även då, fast kanske lite oskyldigare och roligare än dagens bus. Friskt och vågat språk.

2018

Första pris
Mats Ahlby: Amerikebriefe sum aldri …
Rolig och originell idé av Ahlby att låta självaste Fäi-Jakå föra talan, och liksom han använda sig av brevet som litterär genre. Han har äntligen emigrerat till Amerika, och ”ripar” följaktligen hem till lektorn. Det visar sig dock vara en resa i drömmens land, men tänk om Fäi-Jakå faktiskt kom iväg på Amerikaresan?

Andra pris
Roland Olsson: Man gyttar löides pa kruppen!
Hur många följer råden om att lyssna på kroppen?
Berättaren tänker att hen ska börja göra det, och det blir en dialog med kroppen som anspelar på dagens hälsotrender. Tänkvärt och underfundigt om ämne som berör oss alla, och visst behöver vi ladda batterierna ibland?

Tredje pris
Ing-Marie Larsson: Minnenas finster
Dikt om att stanna upp ibland, titta ut och se sig omkring och njuta av naturens rikedom. Fint rim som knyter ihop de dagliga tankarna om vardagslivet.

Hedersomnämnanden
Birgit Larsson: Nai!
Betraktelse över åldrandet, och ett motvilligt accepterande att kroppen kanske inte riktigt är lika alert som förr. Nai!

Vera Sollerman: Kvinnfålki
Släktkrönika från förra seklet om det gotländska bondelivet och kvinnornas sysslor. Gårdarna går i arv på kvinnosidan och de styr och ställer – kvinnor kan!

2017

Första pris
Mats Ahlby: Rambas

Andra pris
Birgit Larsson: Summarkvälld

Tredje pris
Ing-Marie Larsson: Fammus förkel

Hedersomnämnanden
Roland Olsson: Mein sykklar

Juryn har valt att även ge hedersomnämnande till två bidrag som vi tycker kan passa för barn att läsa och läsas för.
Bertil Larsson: Ture och Doris
Vera Sollerman: Räimlaikar

2016

Första pris
Bo-Georg Lindgren: Dråimi

Andra pris
Torsten Nilsson: Burlesque

Tredje pris
Roland Olsson: Man vait int vafför man int vait

Hedersomnämnanden
Åsa Karlsson: Ei hude pa i gammel smide
Bertil Larsson: Rabbisungen Pelle

2015

Första pris
Roland Olsson: Såkkardrikku, fettbåns u chukla

Andra pris
Vera Sollerman: Klukku tei, Middagar, Otendag och Aftmat

Delat tredje pris
Birgit Larsson: Ringgen
Torsten Nilsson: Möitar

Hedersomnämnanden
Mats Ahlby: Johans summar
Kerstin Kjellin: Böiraisu

2014

Första pris
Britta Pehrsson: Bikymmar bei Astäuas

Delat andrapris
Bojan Larsson: Haime
Torsten Nilsson: En man och kan (ännu) omålede tavlar

Tredje pris
Roland Olsson: Faffens brev ti Kim

Hedersomnämnanden
Henry Lindqvist: Världen eidag

2013

Första pris
Roland Olsson, Visby: Strandbodsremiss

Delat andrapris
Torsten Nilsson, Hägersten: Sårken/En gammel mans boning
Vera Sollerman, Visby: Kärlaiken talar tu ganggar

Tredje pris
Bojan Larsson, Klintehamn: Summarläug 1948

Hedersomnämnanden
Kerstin Kjellin, Visby: Mobiliseringsteidar
Peter Jankert: Ja vill takke leive
Ing-Mari Larsson, När: En leitn drupe

2012

Första pris
Torsten Nilsson, Hägersten: Signe

Delat andra pris
Kerstin Kjellin, Visby: Gamble postväsku
Roland Olsson, Visby: De smakt int alls ille de naj, sägd Faffen um hamburgarn

Tredje pris
Bojan Larsson, Klintehamn: Tråskdag 1950

Hedersomnämnanden
Barbro Pettersson, Burs: Åien me åt årsteidar
Kerstin Jonmyren, Burgsvik: Lasse
Vera Sollerman, Klintehamn: Pa väg haim

2011

Första pris
Britta Pehrsson, Slite: Banis själar kummar fran röimdi

Andra pris 
Roland Olsson, Visby: Ingentingg jär falit för en körkmack

Tredje pris
Greger Söderlund, Västerhaninge: Så var de da …

Hedersomnämnanden
Martina Åkesson Wollbo, Väskinde: Aftonbön
Vera Sollerman, Klintehamn: Mio min Mio-kattbåns me yvi päls

2010

Första pris
Bosse Carlgren, Visby: Vaim tråistar?

Andra pris
Britta Pehrsson, Slite: En vakkar dag pa ladingen

Delat tredjepris
Henry Lindkvist, Hemse: Gutasagu
Bojan Larsson, Klintehamn: Handelsbodi

Hedersomnämnanden
Ing-Mari Larsson, När: När Pigge blai idol ei körku
Hilding Larsson, Visby: Jesus pa P arten
Margit Arwesson, Visby: Mormors bryggarhäuse

2009

Första pris
Gunilla Brogren, Fårö: Ett fartöig kumbur lasta me citroner u penggar

Andra pris
Erik Hallgren, Almunge: Tiden kummar aldri atar

Tredje pris
Bojan Larsson, Klintehamn: Gardskaupe

Hedersomnämnanden
Britta Pehrsson, Slite: Ettarmäle
Henry Lindkvist, Hemse: Summarkväld

2008

Första pris
Lars-Erik Lingström, Rättvik: Leil sårk

Delat andra pris
Bojan Larsson, Klintehamn: En arbetsdag på Kupan i Hemse
Britta Pehrsson, Slite: Ja u Amerike

Tredje pris
Lars Larsson, Vallstena: Manda u Oskar

Hedersomnämnanden
Bo-Georg Lindgren, Eskelhem: Ei Leingärde ängge
Hilding Larsson, Visby: Slåttardag ei moffas änge

2007

Första pris
Britta Pehrsson, Slite: Pa tal um kärlaik

Delat andra pris
Gunilla Brogren, Fårö: Ebba, Kajsa u Axel
Osborne Nyström, Fårö: Engelsmannen sum försvannt pa Fårö

Delat tredje pris
Evy Svensson, Bunge: De jär nå yvar åtti år sen
Lars Larsson, Vallstena: Tjur’n sum böit namn feir ganggar

Hedersomnämnanden
Lisbet Hermansson, Visby: Gassn Pelle
Henry Lindkvist, Visby: Stormvarningshistorie

2006

Första pris
Arne Lindahl, Östergarn: De var äi släute av septembar 1920

Andra pris
Ing-Marie Larsson, När: Kluckå var elvå

Bästa dikt med spöktema
Henry Lindkvist, Visby: Novembarnat

Hedersomnämnande
Thora Hellström, Burs: Översättning av spökhistoria av Ulf Palmenfelt

2005

Första pris
Britta Ahrling Pehrsson, Slite: Ti gärä upp räckninggi

Andra pris
Kerstin Jonmyren, Burgsvik: Löftet

Tredje pris
Bertil Brynolf, Visby och Hall: Janne och Hanna Normen, fiskarfamilj på Hallshuk

Hedersomnämnande
Britta Ahrling Persson, Slite: Mor Botilda och runstaven

Bästa skildring av en viking
Britta Ahrling Pehrsson, Slite: Mor Botilda och runstaven

2004

Första pris
Henry Lindkvist, Visby: En dag um haustn

Andra pris
Gun Lindahl-Julin och Arne Lindahl, Östergarn: Ei häude pa en källing

Tredje pris
Vera Sollerman, Klintehamn: Vaim årkar grate

Hedersomnämnande
Osborne Nyström, Fårö: Di dauda pa Röisnäs

Bästa hexameter
Arne Lindahl, Östergarn: Summardag bi strandi

2003

Första pris
Birgit Larsson, Vamlingbo: Släukhule

Andra pris
Gun Lindahl-Julin och Arne Lindahl, Östergarn: Katten Oskars äventyr

Tredje pris
Birgit Larsson, Vamlingbo: Trilubitn sum gärrd a langg raisu

2002

Första pris
Calymene (Birgit Larsson, Vamlingbo): Summarnat u graun

Andra pris
Sven Håkansson, Göteborg: Di unnslause

Delat tredje pris
Torsten Nilsson, Hässelby: Hästns auge
Osborne Nyström, Fårö: Skreivarmartull
Vera Sollerman, Klintehamn: Soknis haidasman

Hedersomnämnande
Sun af Sande (Karl Larsson, Sanda): Nad äi naud

Bästa sonett
Bosse Carlgren, Visby: Kräistäids-sonett

2001

Första pris
Barbro Pettersson, Burs: Tystar u stadu blant fålk (ellar De väntar ja ännu pa)

Andra pris
Britta Pehrsson, Slite: En nöiar täid …

Tredje pris
Ingvar Larsson, Fårö: A pansionärsraisu

Hedersomnämnande
Torsten Nilsson, Hässelby: Livscykling