Gutamålsgillet

bildades 1945 för att göra något för att hos Gotlands befolkning öka kunskapen om gutamålet och förmågan att tala det. Genom åren har också gillet på många olika sätt arbetat för dessa syften. En del av det redovisas på sidan om Gutamålsgillets historia och givetvis på hela webbplatsen.

Gillet har alltid haft en ordförande och någon som fungerat som gillesskrivare, vid starten hette de Herbert Gustavson respektive Arthur Nilsson, men den första egentliga styrelsen utsågs vid årsmötet 23 augusti 1992 med Las Jakobsson som ordförande och Bosse Carlgren som sekreterare. Till övriga ledamoter utsågs Agneta Herlitz, Osborne Nyström och Risto Leino. Deras första större uppgift blev att skriva gillets första stadgar. Vid årsmötet på Fårö vid Bondans följande år 1993 antogs dessa efter diskussion och vissa ändringar.

Under Tommy Wahlgrens ordförandeskap, som började 2005, har gillets verksamhet expanderat. I dag består styrelsen av åtta personer, motiverat av den ökade aktiviteten. Medlemsantalet har ökat från ett sextiotal 1992 till det sjudubbla antalet. Verksamheten har stadigt utökats på många plan och omfattar nu allt från bokutgivning och publika arrangemang till produktion av allehanda nyttiga och trevliga gutamålsprodukter samt tekniska applikationer för sociala medier.

Här på gangardn (webbplatsen) kommer vi löpande att försöka göra gutamålet tillgängligt för så många som möjligt. Gå gärna till vår gangardskarte (sitemap) för att få en översikt eller klicka runt i menyerna. Ta gärna kontakt med oss i frågor som gäller det gutniska språket. [textlänk från ordet gangardskarte till vår sitemapsida och från ordet kontakt till den sidan] 

Välkommen!