Gotländsk kulturhistoria

Språket och kulturen – vem kan skilja dem åt?
Så länge som vi kommunicerar med varandra genom att tala och skriva så lär vi behöva språket för att bevara, förklara och diskutera vår kultur.
I den här avdelningen på vår gangard vill vi visa på en del goda exempel på ovanstående teori. Det första är de minnesanteckningar som förre chefen vid Vägverket på Gotland, Bertil Brynolf, gjort under sina många tjänsteår. Han insåg tidigt att vägar, vägkorsningar och andra platser hade ett namn på kartorna men oftast något annat i folkmun. Detta måste bevaras till eftervärlden – namnen var befolkningens egna beteckningar, inte lantmätarnas.
Efter att Bertils uppteckningar publicerats på vår hemsida kom snart flera listor upp ur byrålådorna. Det fanns fler som insett samma nödvändighet att bevara gutarnas egna namn på terrängnamn och vägar, Margit Arweson, Gunnar Geisle och Kerstin Jonmyren.