Fråga gillet

Vi får ständigt frågor om gutamålet från olika håll och vi vill gärna försöka svara. Därför har vi bett en rad medlemmar med olika specialkunskaper att hjälpa till. Välj den du tror ska passa bäst för din fråga.

Gillets verksamhet

Gutamålsgillet, verksamheten – Lotta Sandström, lotta.j.sandstrom@gmail.com
Skrivartävlingen Fäi-Jakåpräise – Ingmarie Tellström, ingmarie.tellstrom@gmail.com
Redaktionen för Gutamålsgillets skriftserie ”Leit mair gutamål” (Gula häftet) – redaktion@gutamal.org
Medlemsfrågor – Sven Pettersson, matrikel@gutamal.org
Medlemsmatrikeln (endast för medlemmar) – Sven Pettersson, matrikel@gutamal.org
Gillets webbplats – Klas Hult, ganraidare@gutamal.org

Gutamålet i olika specialområden

Allmänna språkfrågor – Bosse Carlgren, bosse@carlgrens.info
Fiske – Vakant
Gutamålsvisor – Ingrid Wahlgren, wahlgren.gotland@telia.com, 0498-24 77 90
Gutnisk idrott – Anders Mattsson, anders.mattsson1949@hotmail.com
Hushållsord – Rut Edberg, rutedberg@telia.com
Jordbruk – Bertil Pettersson, sigdesbertil@telia.com
Kyrkligt – Sune Österdahl, sune.osterdahl@telia.com, 0498-525 63
Nygutniska ord – Tommy Wahlgren, wahlgren.gotland@telia.com
Ortnamn – Evert Melefors, evert.melefors@nordiska.uu.se
Sjöfart – Bengt Östman, gertielerbom@hotmail.com, 0498-27 31 65
Skolbesök – Wera Svensson, wera.a.svensson@hotmail.com, 0498-21 57 21
Växter – Barbro Pettersson, barbro.p.burs@telia.com