Gutnisk-Svensk Ordlista

Det är inte lätt att hitta i våra två stora ordböcker Gotländsk Ordbok och Ordbok över Laumålet på Gotland. Känn på några exempel och fundera på hur lätt det vore att hitta uppslagsorden för de gutniska orden gaimalde, isse, kaitu, och värgnät, alltså blåsig plats, den här, vänsterhanden och spindelnät. Du måste hitta till gemaller, hissen, *kekta och dvärg-nät. Kort sagt – det skulle vara bra med lite hjälp.

Problemet stod klart i början av 1980-talet för Bosse Carlgren, en språkintresserad från Stockholm inflyttad Laubo, som försökte ta hjälp av ordböckerna. Han försökte på 90-talet med hjälp av dator, men utan lycka. Efter inval i Gutamålsgillet 1989 och bekantskap med Sven Håkansson och senare även Rolf Stenholm började det hända saker. Dessa datorkunniga män kastade sig över problemet och under 1990-talet skapades en databas redo att ta emot uppgifter hämtade från ordböckerna. 

Kruxet var dock att det inte var lätt för alla tre att mata in uppgifter i samma databas. Det var då, i början av det nya årtusendet som en ung IT-student född på Gotland anmälde intresse att göra något för gutamålet. Nu hade Internet blivit mer och mer lättillgängligt, tekniken tillät snabbare kommunikation och Jonas Karlsson hade blivit fullärd i konsten att göra applikationer för detta nya medium. Uppdraget blev att överföra den existerande databasen till “webben” – värdsgane som det nu kom att kallas på nygutniska. 

När applikationen var färdig och fri från barnsjukdomar kunde en nybildad arbetsgrupp (som mest 25 personer stark) fortsätta att mata in uppgifter ur ordböckerna direkt in i den. Nu kunde alla skriva in samtidigt, oberoende av var de befann sig, så länge de hade en dator uppkopplad mot Internet. En studiecirkel startades 2006 och medlemmarna i gruppen har vid det här laget skrivit in över 30 000 ord – betinget klarades av i december 2012. 

Närmaste uppgifter för arbetsgruppen är nu: kontroll, korrigeringar och förbättringar. Det här blir kanske aldrig färdigt, säger de, men bra och användbar är ordlistan redan. 

Som en extra finess visade det sig att Ola Mehlqvist och Rolf Stenholm fick lov av Institutet för språk- och folkminnen i Uppsala att skanna in alla ordbokssidorna och publicera även dem. Så nu kan du snabbt hitta rätt ord och dess betydelse och därefter, om du vill, klicka dig vidare till ordbokens sidor och läsa ännu mer detaljer. Pröva själv!