Gåttar u kunt

INSTAGRAM är bästa sättet att få sig en dos gutamal varje dag. På www.instagram.com/gutamal kan du se bilder med bifogad gutamålstext. | Mats Ahlby har nu skapat en YouTube-kanal där de filmer som hittills gjorts i filmprojektet är uppladdade. | TESTA DITT GUTAMÅL Numer finns 90 frågor i form av ord och citat både på svenska och gutamål | FILMER på och om gutamål. Det är duktigt folk på Storsudret som står för tips på hur man går på visit, brygger drikke, sparar på vatten etc | LYSSNA PÅ NYA ORD på gutamål | LYSSNA PÅ FÄI-JAKÅS brev | SPELAR HUX | BOKTIPS: 100 sånger från Gotland med många bidrag på Gutamål. Över 1300 gutamålsnamn på växter. Berättelser om bysar. Allt hittar du i Bojans Bodi.