Skriva gutamål

Det gutniska språket, gutamålet, har tidigare inte varit vad man kallar ett skriftspråk. Ingen har hittills utformat några gutniska skrivregler. Herbert Gustavson har gjort en bok för studiecirklar som berättar om språkets utveckling och hur det talas på olika ställen på Gotland, Las Jakobsson har författat ett häfte med liknande innehåll. Dessutom har Gutamålsgillet sammanställt stavningsrekommendationer, som dock inte har rangen av regler.

I avsaknad av bestämmelser råder alltså principen att alla får skriva som de talar. Inget är rätt, men i de olika socknarna har man ganska klara uppfattningar om var gutamålet talas bäst. Gutamålsgillet har inte önskat att förändra detta, men bland medlemmarna har allt som oftast kommit önskemål om något rejält att hålla sig till.

Vi kan ju alla se att den äldsta generationen snart har dött ifrån oss, de sista som haft en uppväxt då de flesta i omgivningen använt det gutniska språket till vardags. Hur ska deras efterkommande kunna få hjälp att föra språket vidare när de själva är borta? Det är tänkvärda argument och de som ivrar för enhetliga regler för gutamålet blir fler och fler. En arbetsgrupp inom gillet ska bildas för att ta fram en förstudie som ska visa hur sådana regler skulle kunna se ut. Kanske kommer det att leda till att även gutamålet kan få böcker med titlar som “Gutnisk språklära”, “Gutnisk grammatik”, “Gutnisk etymologisk ordbok” eller rent av “Gutnisk handordbok med konstruktioner och fraseologi”? Den som lever får se.

I den här avdelningen av Gutamålsgillets webbplats finns än så länge tillgång till de hjälpmedel som hittills tagits fram för att underlätta skrivandet av gutamål.