Gutamålsböcker

Här presenteras ett urval litteratur om gutamål och med texter på gutamål. Urvalet bygger på det stora beståndet av gutamålslitteratur på Almedalsbibliotekets gotlandicaavdelning.

Gutamål facklitteratur

Ordböckerna

LaumåletGotländsk ordbok: på grundval av Carl och Per Arvid Säves samlingar / Redigerad av G. Danell och Herbert Gustavsson 1918-45. Ny utgåva Visby 1991.

Klintberg, Mathias. Ordbok över Laumålet: på grundval av Mathias Klintbergs samlingar / redigerad av Herbert Gustavsson. Uppsala 1972-1986.

Folklivsforskaren Mathias Klintberg som levde 1847-1932 upptecknade ord och förklaringar i ett mycket stort material.

Läs om Mathias Klintberg i:

Hedin, Svante. Mathias ”Masse” Klintberg 1847-1932: mångsidig forskare med Gotland i fokus. Visby 1997.

Klintberg, Mathias. Fångst och fiske. / Utgiven av Svante Hedin. Visby 1993.

En utförlig beskrivning av fångst och fiske helt på Lau-mål. Rikt illustrerad med Masse Klintbergs fotografier och teckningar.

Mathias Klintbergs främsta sagesmän var J O Larsson och Fäi-Jakå (Jakob Karlsson).

Fäi-JakåLäs Fäi-Jakås brev till Masse Klintberg:

Karlsson, Jakob. Fäi-Jakås fyst brevi: Jakob Karlssons första 20 brev till Mathias Klintberg 1889-1890. Visby 2000.

Innehåller, förutom breven, biografiska uppgifter om författaren och om Mathias Klintberg, studier om gutamålets syntax, gutamålets stavning samt på s. 32-54 ämnesordsregister och s. 440-455 ordlista.

Karlsson, Jakob. Flair brev fran Fäi-Jakå: Gotlandsbonden Jakob Karlssons brev till lektor Mathias Klintberg 1891-1895. Visby 2012.

Innehåller även pjäsen “Ei häude pa Fäi-Jakå” av Eva Sjöstrand.

Namn

Olsson, Ingemar. Gotländska ortnamn. Visby1994.

Författaren berättar om ortnamn på platser, socknar, åkrar och ängar och hur namnen hänger samman med Gotlands natur, kultur och historia.

Olsson, Ingemar. Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen. Visby 1979.

I boken har författaren samlat 17 studier över gotländska terrängnamn.

Ekvall, Ulla. Gotländska växtnamn: tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick.(Avhandling) Stockholm 1990. Läs i fulltext.

Fler lästips om ortnamn, Sofi- Institutet för språk och folkminnen

Fårömål

Hagren, Kristina. Fårömålet. I: FårÖ. Människorna på ön. FårÖ del 3. S. 435–457. Fårö 2007.

En grundlig genomgång av fårömålets principer. Som bilaga en cd-skiva där vi får lyssna till 6 röster från Fårö.

Melefors, Evert. Gårdarnas namn. I: Fårö D. 2 Bebyggt land. Fårö 2004.

Författaren bygger på nestorn Ingemar Olssons bok, men här får vi koncentrera oss på gårdsnamnen på Fårö.

Olsson, Rut. Mormors bånsen. Älvdalen 1998.

Barnbok översatt från älvdalsmål till dagens fårömål av studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan, Lärbro . – finns även som ljudbok.

Läroböcker

Gutamålet-inledning till stadiumGustavson, Herbert. En inledning till gutamålsstudiet. Visby 2 uppl. 1974.

En kortare introduktion till gutamålets grammatik och principer samt ett urval texter på gutamål.

Jakobsson, Las. Gutamålet: ett språk med gamla rötter. Visby 1990.

Nybörjarkurs i gutamål för skolelever och andra intresserade.

Övrigt

Såjdebränningg bei KruseKarlsson, Ingvar. Såjdebränningg bei Kruse = Tjärbränning vid Kruse. Göteborg 2012.

En fotobok som ingående beskriver tjärbränningens konst. Parallelltext på gutamål och svenska. Översättning till gutamål av Rut och Sune Edberg.

“En kyttvarpe me mjölkrusku” : din guide inför mötet med gotlänningen. Visby 2 uppl 1999.

Ordlistor på gutniska och gutamål, matrecept med mera. Framställd av 8 ungdomar inom UF, Ung Företagsamhet.

Palmenfelt, Ulf. När Väit Håpu räidar. Visby 1999.

Om väder och folktro.

Äldre skrifter

Rudera GothlandicaSpegel, Haquin. Rudera Gothlandica: kort beskrivning om then öön Gothland …anno 1683. Utgiven av Oskar Vilh.Wennersten. 1901.

Med ”Register öfver någre Gothlenske Ord, af hvilka man kan see dhet språket var lijkt det äldsta Göthiska.”

Neogard, Lars.. Thet Gothlendska Tungomålet: språkkapitlet i Lars Neogars Gautaminning (1732), med kommentarer av Lars Wollin. 2009.

En utförlig beskrivning av det gotländska språket av Lars Nilsson Neogard, präst i Östergarn.

Almqvist, Carl Jonas Love. Om Gottlandsspråket. I: Svensk språklära.1840.

Almqvist ansåg att ”Det gottländska språket är i visst afseende det intressantaste af alla.”

De forngutniska urkunderna

Säve, Carl. Gutniska urkunder. Guta lag och Gotlands runinskrifter språkligt behandlade. 1859. (Doktorsavhandling). Läs boken på internet.

Gannholm, Tore. Guta Lagh med Gutasagan. 1994.

Gutalagen och Gutasagan på svenska och gutniska. Läs Gutasagan på på gutniska.

Snædal, Thorgunn. Medan världen vakar: studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi. (Avhandling). Uppsala 2002.

Beskriver ”forngutniskan som den framträder i runinskrifterna och hur de språkliga förändringarna manifesteras under hela den långa tid som runorna var i bruk.”

Fler språkvetenskapliga artiklar och böcker

Carlsson, Nils. Det gotländska i-omljudet. 1921.

Gustavson, Herbert. Gutamålet: en historisk-deskriptiv översikt. (Avhandling). 2 vol. Stockholm 1940-48.

Hagren, Kristina. Vår kalven och Nilssons hunden: nominalfras med possessivattribut i fårömålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2002, s, 43-61.

Karlsson-Leonardt, Anita. Guthnic: the language of the Gotlanders. Svängsta 2008.

Klintberg, Mathias. Laumålets kvalitet och aksent. (Avhandling). Stockholm 1884.

Lithberg, Nils & Wessén, Elias. Den gotländska runkalendern 1328. Stockholm 1939.

Melefors, Evert. Byngen, Smiss och Listar: inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland (Avhandling). Uppsala 1983.

Olsson, Ingemar. Gotländska stavgardar: en ortnamnsstudie. Visby. 1976

Olsson, Ingemar. Gotländska terrängord (Avhandling). Stockholm 1959. Läs i fulltext.

Säve, Carl. Alskogsstenarna. Stockholm 1993 Innehåller två avhandlingar: Tjängvidestenen, tidigare publicerad 1845 samt Alskogsstenen, publicerad 1853.

För mer litteratur om gutamål se Almedalsbibliotekets gotlandica

Gutamål Skönlitteratur

Sägner

Linnell, Stig & Grähs, Gunna. Den förskräcklie Takstainar: a raidu trullhistorie fran Gotland. Visby 2002.

En rysare för barn. Översatt till gutamål av Wera Svensson och Britta Pehrsson.

GullhånniNordin, Fredrik. Gullhånnä i Digarråir. Stockholm 1912.

Sägen på vers. Frakturstil.

Någle sagar um Hoburgsgubben. Hemse 2009.

Sägner översatta till gutamål av studiecirkeln Gutamålsbånsns vännar (ledare Las Jakobsson).

Palmenfelt, Ulf. Gotländska folksägner. Hamra 1979.

Författaren analyserar det folkliga berättandet och sägnerna. Ett flertal av sägnerna återges på gutamål.

Dikter

Gutniska dikterArvidsson, Gertmar. Dikter på gutamål. Visby 1990.

Dikterna av ”barden från Sproge” publicerades postumt. Parallellt med texten på gutamål återges dikterna på svenska.

Larsson, Gustaf. Gutniska dikter. Visby 1961.

En samlingsvolym med Gotlands nationalskalds dikter på gutamål.

Berättelser, ordspråk, talesätt

Ahlqvist, David. Gamla gotländska ordstäv och talesätt. Visby 1975.

Fran gard u gaimald: dikt u verklihait på gutamål. 2 uppl. Visby 1979.

Antologi med uppteckningar, berättelser och dikter på gutamål från hela Gotland. Utgiven av Gutamålsgillet i samarbete med Wessman & Petterssons Bokhandel, redigerad av Herbert Gustavsson och illustrera av David Ahlqvist.

Hallgard, Anna Kajsa. Gulläpplar och andra berättelser på gutamål. Visby 1995.

Noveller som tidigare publicerats i Från Gutabygd 1982-93.

Leino, Risto. Allfåns: Somligt / dagsvers av Risto Leino med bildliga infall av Bosse Carlgren. När 1984.

Leit mair gutamål: fran skrivartävlinggi. Visby 2005-.

Prisbelönta bidrag till Gutamålsgillets skrivartävling Fäi-Jakåpräise. Förstapristagarens bidrag publiceras även i Från Gutabygd.

Lindkvist, Henry. Förr u nå: pekoraler u limerickar. Visby 2007

Persson, Bo. Haimgärde tankar: klokskap u kluruhaitar fran Sproge. Klintehamn 2009.

Utgiven av Sproge hembygdsförening i samarbete med Gutamålsgillet.

Pehrsson, Britta. Fammórs funderinggar. Slite 2008

Små trivsamma berättelser ur livet på gutamål.

Pehrsson, Britta. Flaire funderinggar. Slite 2010.

Ljudböcker

Carlgren, Bosse. Gutamål för fastlänningar. (Ljudbok på CD). Visby 1999.

Bosse Carlgren och Las Jakobsson lär oss grunderna i gutamålet med ordförklaringar och roliga sketcher. Urval från Radio Gotlands programserie.

Dag um haustn. (Kassettbok). Visby 1994.

Inspelningar på gutamål och fårömål ur Radio Gotlands arkiv med Anna Kajsa Hallgard, Gustaf Larsson, Nisse Löfqvist, Herbert ”Kärren” Olsson och Rickard Östman.

David Ahlqvists cdDavid Ahlqvist. (ljudbok på Cd.), redigerad av Clary Winberg, musikurval Henry Larsson, text Lena Axelsson. Visby 2009.

Innehåller inspelningar ur Radio Gotlands arkiv där David Ahlqvist läser egna berättelser med dialog på gutamål.

Fran gard u gaimald. (Ljudbok på Cd). Innehåller s. 1-122 ur boken. Uppläsning av Las Jakobsson och Greten Andersson, Inläst för Gotlands länsbibliotek. Visby 1993.

Hallgard, Anna Kajsa. Gulläpplar och andra berättelser på gutamål. (Ljudbok på Cd). Visby 1990.

Anna Kajsa Hallgard läser berättelserna. Ur: Från Gutabygd 1982-90. Inläst för Gotlands länsbibliotek 1990.

Karlsson, Jakob. Gullkånn ör Fäi-Jaken. Radio Gotland. Visby 2005.

Urval ur inläsningar av Fäi-Jakens brev. Las Jakobsson läser på det Laumål Fäi-Jaken talade. Inspelningar från Radio Gotland 2001-2003.

Larsson, Gustaf. Gutniska dikter.(Ljudbok på Cd).

Inläst av Allan Nilsson för Gotlands länsbibliotek 1993.

Olofsson, Ragnar. Ragnar Olofsson berättar om en gammal gotlandsgård (Hallbåter) och om ängsbruk förr och nu. (Ljudbok på Cd).

Inläst i Nystugan vid Hallbåter i Levide 4 december 1990 för Gotlands länsbibliotek.

Visor – böcker

Fredin, August. Gotlandstoner. 1909. Ny utgåva i faksimil Visby 2004.

Insamlade 1875-1896 av Fredin, som var folkskollärare i Lau.

Gutavisor och andra visor, upptecknade på Gotland av Svante Pettersson och Ragnar Bjersby. 1978.

Visor – cd-skivor

Larsson, Gustaf. Nätt’l u lilje. Sandkvie 2007.

Slite kyrko- och hembygdskör sjunger sånger och dikter av Gustaf Larsson.

Luntilua: Matts Arnbergs fältinspelningar av visor på Gotland 1956. Årsta 2008

Matts Arnbergs inspelningar av visor på Gotland år 1956 för Sveriges Radio. Här i en ny utgåva med urval och bearbetning av Jan Ekedahl och Mikael Lyander. Utgiven i samarbete med Svenskt visarkiv.

Musik på gotländska: gamla gotländska visor och några nya. Spelades in på Radio Gotland på uppdrag och på bekostnad av Wessman & Petterssons bokhandel 1977 och gavs ut på LP-skiva samma år.

Mair musik på gotländska spelades in under samma upplägg 1978.

Dessa två LP-skivor gavs ut i en nyutgåva som CD-box 2007 av fd bokhandlare Gunnar Pettersson, som även producerade inspelningarna.

För barn

ABC-bok på gutniska: gutnisk stavningarbók. / redigerad av Per Ehn. Klintehamn 2011.

Elever på Högbyskolan i Hemse har skrivit texterna till ABC-boken och Bert Alvengren har översatt till gutniska. Texterna finns inlästa på en medföljande cd-skiva.

Den förskräcklie TakstainaLinnell, Stig & Grähs, Gunna. Den förskräcklie Takstainar: a raidu trullhistorie fran Gotland. Visby 2002.

En rysare för barn. Översatt till gutamål av Wera Svensson och Britta Pehrsson.

Olsson, Rut. Mormors bånsen. Älvdalen 1998.

Barnbok översatt från älvdalsmål till dagens fårömål av studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan, Lärbro. –Finns även som ljudbok.

Olsson, Rut. Mårmårs bånsn. Älvdalen 1995.

Barnbok översatt från älvdalsmål till dagens gutamål av studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan på Sudret. – Finns även som ljudbok.

Styde, styde gaitar och andra gotländska barnvisor. Cd-skiva 2004.

Gutamålsvisor för barn med Marild och gästartisterna Berra Alvengren och Manfred Malmros. Utgiven av kulturföreningen Lariku.