Styrelse och funktionärer

Gutamålsgillets styrelse

Ordförande
Lotta Sandström
Munkstigen 2
621 55  Visby
070-849 23 06
lotta.j.sandstrom@gmail.com
Vice ordf.
Lars Kruthof
Follingbo Sylfaste 737
621 91 Visby
0763-62 56 64
lars.kruthof@gotlandsmuseum.se
Sekreterare
Eva Gahnström
Bro Ytlings 411
621 73 Visby
0498-27 28 85
sekreterare@gutamal.org
Kassör
Gunilla Dahlin
Jacob Häggs väg 49 A
623 69 Katthammarsvik
0767-15 23 60
gunillawdahlin@gmail.com
Övr. ledamot
Aina Hjärne
Fårö Skogsbo 6212
624 67 Fårö
0498-22 34 82
steelma@live.se
Övr. ledamot
Ing-Marie Tellström
Öja Ronnarve 149
623 33 Burgsvik
0725-49 72 80
ingmarie.tellstrom@gmail.com
Övr. ledamot
Caspar Jordan
Hedersordförande
Adjungerad
Las Jakobsson
Adjungerad
Tommy Wahlgren
Hedersledamot
Adjungerad
Bosse Carlgren

 

Valda och utsedda funktionärer i Gutamålsgillet

Revisor
Kjellåke Nordström, sammankallande
Myrstigen 26
621 50 Visby
0498-21 20 85
kjellsie@hotmail.com
Revisor
Klas Hult
0708-27 92 05
klas@hult.nu
Revisorssuppleant
Sven Norberg
Gammelgarn Sjaustru 821
623 67 Katthammarsvik
0498-580 39
sv.norberg@comhem.se
Valberedning
Clary Winberg, sammankallande
Granvägen 5
624 52 Lärbro
0498-22 55 25, 0704-87 65 01
clary.winberg@hotmail.com
Valberedning
Bosse Carlgren
Styrmansgatan 379
621 50 Visby
0706-90 80 21
bosse@carlgrens.info
Valberedning
Ola Arvidsson
Sanda Botvide 209
623 79 Klintehamn
0739-79 71 02
olapagotland@telia.com
Matrikelförvaltare:
Sven Pettersson
0498-21 05 27
matrikel@gutamal.org
Ganraidare (webbmaster):
Klas Hult
0708-27 92 05
ganraidare@gutamal.org