Årliga arrangemang

Buldardag

Vid Gutamålsgillets olika sammankomster talas visserligen gutamål av ganska många, men ännu vanligare är det att svenska och gotländska (den svenska dialekt som talas på ön) används.

Många medlemmar efterlyste en träff då man verkligen kan få tala och höra det gutniska språket. Så var Buldardagenfödd. Alltsedan år 2010 har gillet bjudit in till Buldardag den sista lördagen i januari. Senast det begav sig arrangerades den på fjorton ställen utspridda över hela ön från Fårö i norr till Öja i söder. Alla är välkomna – håll utkik efter våra annonser!

Den som känner sig manad att arrangera en eftermiddag (mellan kl. 14–16 ungefär) är välkommen att höra av sig till styrelsen. [textlänk till sidan med våra kontaktuppgifter]

Årsmöte

arrangeras numera alltid på Restaurant Hwitstjärna på Visborgsområdet (f.d. P 18) i Visby. Datum är sista söndagen i mars utom år då detta kolliderar med påskdagen. Föreningen har vuxit så mycket att numera endast medlemmar kan få rum. Så du som längtar efter att få vara med om vad som har beskrivits som något av de trevligaste och roligaste årsmötena i svenskt föreningsliv vet vad som gäller. Sök medlemskap snarast möjligt. Årsavgiften är för närvarande 150 kr och här är en länk till en ansökningsblankett. [sista ordet länkat till densamma]

Summaratingg

kallas det möte som sedan 2007 äger rum den sista söndagen i augusti. Programmet brukar börja med samling med klukku tei kl. 10 och hålla på med uppehåll för middag fram till otndag omkring kl. 15. Platsen växlar år från år. 

Varje år anslås ett tema. Första gången i Levide var rubriken Lains vör pratar och sedan har vi gått igenom hur vi laikar, jetar u drikkar, singgar u livar och seir äut

Under sommarmötet har vi också den högtidliga prisutdelningen i skrivartävlingen Fäi-Jakåpräise, som ägt rum varje år sedan 2001.

Det är inte längre möjligt att ta med sig gäster till dessa evenemang, så precis som här ovan vill vi rekommendera intresserade att fylla i och sända in ansökningsblanketten! [länk förstås]

Gutamålets Dag

Hösten måste ju också få ha sitt arrangemang i gutamålets tecken. Därför hyr vi in oss i öns största bygdegård, kongresshallen Wisby Strand. Datum varierar, men det är alltid en lördag och vanligtvis i oktober. Allmänheten är välkommen och programmet kan innehålla snart sagt allt mellan himmel och jord. Vad sägs om dessa axplock? Visning av vackra gamla kläder, smakprov från någon av öns revy- och teaterscener, besök av professorer från när och fjärran, sång och musik av populära gotländska artister och körer, frågesport med fina priser, filmvisning, inspirerande gäster från områden med säregna folkmål eller gutamålet som konstmusik och senaste nytt om gutamålet.

Annonsering i lokalpress och evenmangstips på radio.