Bli medlem

Av hävd har medlemskap i Gutamålsgillet skett genom att gillesmedlemmar nominerat nya kandidater. Förfarandet har haft en stor nackdel – risken att många intresserade och kunniga personer aldrig blir nominerade till ett välförtjänt inval.·Efter en fråga om gillets framtida karaktär, från Wera Svensson vid årsmötet 2004, har styrelsen funnit att stadgarna inte motsäger att intresserade kan anmäla sig själva.

Vare sig kandidaten är föreslagen av medlem eller anmäler sig själv, skall den sökande fylla i en blankett och sända in den till styrelsen senast 1 månad före årsmötet. Detta hålls den sista söndagen i mars. Styrelsen kontrollerar löpande om de som ansöker motsvarar kraven i gillets stadgar. Ärendet avgörs av årsmötet.

Medlemsavgiften är 150 kr.

Välj mellan att skriva i formuläret nedan eller att ladda ner blanketten till höger, skriv ut, fyll i och posta! Välkommen!

  Namn (obligatorisk)

  Födelsedatum ÅÅÅÅ-MM-DD (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Alternativ adress (inklusive postnummer)

  Telefonnummer (även riktnummer) (obligatorisk)

  Å̊rdflaug (telefax)

  Sladdpåst (E-postadress)

  Födelseort (ort, socken) (obligatorisk)

  Språkpräglande socken på Gotland (obligatorisk)

  För inflyttade: Tidpunkten för flytt till Gotland

  För utflyttade: Tidpunkten för flytt från Gotland

  Yrke, sysselsättning

  Anledningen till att du vill bli medlem i Gutamålsgillet

  Inom vilket eller vilka områden skulle du vilja arbeta för gutamålet?

  Berätta gärna mer om dig själv och dina intressen