Skrivartävlingen Fäi-Jakåpräise – regler

Fäi-Jakåpräise är Gutamålsgillets årliga skrivartävling där alla som vill skriva på det gutniska språket får vara med. (Juryns medlemmar får självklart inte delta.)

Priser

Alla vinner

  • Äran
  • Diplom signerat Harald Norrby

Förstapristagaren får dessutom

  • Boken ”Flair brev fran Fäi-Jakå”
  • Direktkvalificering för inval i gillet (Årsmötet avgör enligt stadgarna)
  • Inbjudan att närvara som gillets gäst vid sommarmötet då också den högtidliga prisutdelningen sker.

Dessutom har Sven Håkansson satt upp extra penningpriser:
Förstapristagaren får 1 000kr
Sedan har juryn 800 kr att fördela till valfritt antal pristagare.

Tävlingsregler

Ämnesvalet är fritt. Man får skriva om precis vad man vill och välja mellan prosa och vers. Språket måste vara gutamål (det gutniska språket). Bidraget får inte ha varit publicerat tidigare och varje deltagare får bara lämna in ett bidrag. Författarnas berättarkonst och språkbehandling är utslagsgivande. Texten bör inte vara längre än 2 500 ord vilket motsvarar c:a 4 maskin- eller datorskrivna A4-ark. Tävlingsledningen ser helst att bidrag som publiceras är stavade enligt Gillets rekommendationer (Stavningsrekommendationer) men enligt årsmötesbeslut 2010 kan även annan stavning användas. För att undvika förvirring redovisas, i samband med varje text, om den är stavad enligt rekommendationerna eller med författarens egen stavning.
Gillets Stavningsgrupp fungerar som redaktionsgrupp och hjälper alla som vill med både stavning och språkfrågor i övrigt inför publiceringen.
Ett villkor för deltagande i tävlingen är att författarna ger Gutamålsgillet rätten att upplåta texterna till seriösa publikationer såsom Hembygdsförbundets skriftserie Från Gutabygd, gotländsk dagspress och Gillets egna böcker samt Gillets hemsida. Författarna har för övrigt upphovsrätt till sina verk.

Tävlingsbidrag skall sändas till juryns sammankallande
Maja Markhouss
Almedalsbiblioteket
Box 1121
621 22 Visby

Sista inlämningsdag är den 1 juli!
Tävlingsbidraget skall vara osignerat. Författarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress skall bifogas på separat lapp. Vid postöppningen kommer namnlappen att läggas i ett separat kuvert som märks med en kod. Tävlingsbidraget kommer att erhålla samma kod. Juryn får därmed inte veta deltagarnas namn förrän pristagarna är utsedda.

Jury

Juryn består av

  • Maja Markhouss, gotlandicabibliotekarie, sammankallande
  • Lotta Sandström
  • Anders Mattsson
  • Arne Ohlsson
  • Aina Hjärne

Juryn sammanträder under sommaren. Pristagarna meddelas i god tid före Gillets sommarmöte.
Prisutdelningen sker under Gutamålsgillets Summaratingg.
Pristagarna hålls hemliga fram till dess.