Gutamålsdagen

Hej!

Nu är det ett tag sedan som Gutamålsgillet genomförde Gutamålsdagen. Det var en kall och snöig söndag i slutet av november och just denna dag vaknade Gotland till ett ruskigt snöoväder med flera decimeter snö på sina håll. Detta medförde att flera av våra medlemmar, och säkert andra intresserade, valde att inte ge sig ut på vintervägarna.

Vi hade inte haft en Gutamålsdag sedan 2019 på grund av, ja ni vet vad…  Så denna gång valde vi göra dagen lite annorlunda. Vi bytte plats till i Wisby Gymnasiets aula, i folkmun kallad Bomans Bunker, och vi valde att träffas under eftermiddagen. De drygt 80 personerna som deltog bjöds på ett program med följande innehåll; först en intressant föreläsning av runolog Magnus Källström som berättade om “Gutamålet i gotländska runinskrifter”, sedan nyskrivna och gamla sånger på gutamål av Dan u Kjell, därpå en uppläsning av Sandra Hederstedt där hon läste sitt bidrag till Fäi-Jakåpräise “Otndag me´Kajsa-Stina” och därefter pratade Astäuen om sitt arbete med att använda gutamålet i sina texter, samt läste smakprov ur sin nya bok “Nittineie nöie versar”. I dagens program ingick även otndag me´ kakpuse”

Dagen avslutades med att Gutamålsgillets pris Janräunu delandes ut för fjärde gången. Detta år gavs priset till Astäuens Prat & Tryck. Priset ges till företag eller organisationer som använder gutamålet i den offentliga miljön, vilket sannerligen Astäuens Prat & Tryck gör. Grattis än en gång!

 

Nu har vi börjat ett nytt år 2023 och planeringen för Gutamålsgillets verksamhetsår är i full gång. Vi inleder året med ett evenemang som också har varit inställt under några år, men som nu får en fortsättning, nämligen Buldardagen. Den kommer att genomföras på olika ställen på ön lördagen den 28 januari. (Annons kommer i tidningarna.) Välkomna till en eftermiddag med gutamål!

/Lotta (Ordförande i Gutamålsgillet)